Какво влияние има водоема за риболова

Всеки водоем, независимо дали става дума за малко приточе на река или голяма такава, за язовир или блато си има своите специфики. Ето, защо, преди да се заловим с риболов в конкретна зона, за която никога не сме чували е добре да проучим региона. Местните хора и рибари могат да са много запознати и да ни подскажат доста неща, за които дори да не подозираме. Така например всеки ще се изненада ако отиде на река или язовир, с най-модерна техника, но в крайна сметка от улов на риба няма и следа. Много често проблема се оказва в едната стръв, захранка или подхранка и тогава дори най-скъпата техника няма да ни помогне.

Така вземайки в предвид този факт, е добре да помним, преди всеки риболов, че всяка река си има специфика. Много от опитните рибари знаят, че не е все едно да хвърлят въдица в река Дунав, в Искър, Марица, Струма, Тунджа или Янтра. Винаги се консултирайте с местни рибари за особеностите на водоема.

В България към днешна дата достатъчно са реките с подходящи условия за риболов. С правилен подбор на място, с подходяща захранка и с известна доза късмет улова на риба ще е гарантиран. Ето и няколко съвета и тактики, които е добре да помним:

Важно и състоянието на избрания водоем. Така например ако вали, дъжд, то той размътва водата в реката и дава убежище за рибите, нещо, което им липсва в бистрата вода. Затова и се препоръчва риболов в облачно или дъждовно време. Сами по себе си рибите не се плашат от дневната светлина, а и използват повече енергия, плувайки срещу допълнително течение. Това ги кара да огладняват. Добрия рибар знае, че най-подходящия момент за риболов е, когато високата вода се дръпне и се избистри. По този начин се вижда на дълбочина във водата. Използването на ароматна и лесно забележима стръв, също е добра тактика. Рибата трябва да изчака водата да се избистри или залага на откриването и по аромат. Не случайно сред рибарите е широко разпространена поговорката: „риба се лови в мътна вода“.