Местообитния и стръв на Черна мряна

Черна мряна обитава местата, които са любими за пъстървите и всички речни корита, които имат течаща и бистра вода. Балканска мряна се среща още в горни и средни участъци на реки, по дефилета със завои и скали, в множество вирове и бързеи. Когато времето е топло и позволява мряната предпочита да се задържа в бързеите, където изобилства от ларви и други малки речни животинки. През деня рибите излизат в по-плитки и пясъчни заливи места, а вечер на здрач се прибират в по-безопасни условия. В есенните дни мряната се запасява за предстоящата зима. Кълването на черна мряна започва през втора половина от септември месец и продължава до началото на ноември.

Захранката зависи много от начина на риболов. Тя може да е от мачкан хляб примесен с глина. Захранката може да се хвърли по течението. В случаи, че мястото ще се сменя по-често се опитва с няколко топчето и ако няма кълване се сменя позицията. Характерно при черната мряна е, че когато има наличие на храна е склонна да се дуелира с други риби, за завоюването й. В подхранка може да се включи и стръв. Смесването й с глина може да даде отличен резултат по време на замътване на водата и привличане на повече рибки.