Подходящи места за риболов

Често и много от нас тръгват за първи път за риба, но дори не се замислят колко деликатни моменти крие сами улов. Като се започне от мястото и се стигне до риболова на конкретен вид риба, който много зависи от начина на живот, привичките и всичко характерно за рибата.

По конкретно тук ще се спрем над въпроса за самия подбор на подходящо място за риболов.

За всеки вид риба местата са строго специфични. Определяйки и насочвайки се към даден вид, можем да проучим, какви места обитава, къде се храни, в кои сезони се лови и т.н.

Любопитен е факта, че много от едрите видове риби не обичат да плуват срещу течения, а водоеми с леки колебания в теченията и подвижността на водата са техните любими места. За риболов на големи видове риби е добре също да се помни, че те предпочитат да плуват близо до дъното на река, където бавните води се сливат с бързите, а от тях те набавят парчета храна носени по теченията. По този начин едрите екземпляри риби си набавят нужната храна от бързо минаващите течения. Често това са местата, за които рибарят трябва да предвиди и тъкмо там да хвърли стръвта. В най-добрият вариант, това са местата, където бавно и бързо течение се срещат, а на самата повърхност образуват водовъртежи. Те показват по идеален начин на риболовеца, че мястото е подходящо. За тези места може да се вземат в предвид и вътрешните завои от речни извивки.

В студените зимни месец, рибите слизат към дълбините на водоема. Там те са защитени от резките промени в температурата навън. В топлите и най-вече летни месеци, рибата се пръсва по цялото поречие на реката и целия водоем, за да набавя естествена храна. В топлите летни месеци, всеки вид риба предпочита вода, богата на кислород. Реки с образувани бендове са идеално място за риболов в летните горещини.

Влияние за успешен риболов оказва и чистотата на водата. В бистрите води не само въдичаря вижда рибата, но и рибата вижда всичко прекрасно. За да не забележи опасността, предвиждат се места зад храсти по брега, дървета или по-високи треви. Много от рибарите не съобразяват този момент и винаги залагат на чистия бряг, където хвърляне на въдица става много по-лесно, от местата, в които има риск тя да се оплете в клоните. За последните споменати места, за рибата те са сред най-предпочитаните.