Речен кефал

Рибата речен кефал обитава води с различни течения. Той сменя местообитанията си, което не може да предвиди или да се даде точна характеристика долните или горните участъци на реки са по-предпочитани от него. В зависимост от сезона, той обитава различни водоеми. Местата, където намира храната си същ са различни. Като конкретно нещо за кефала е това, че колкото по-студена е водата, толкова повече рибата намира уединение в дълбините и се чувства по-спокойна. Когато времето се затопли и водата стане по-буйна, то и рибата се появява по повърхностните участъци. Дори участието й в по-затихнали води не липсва. Кефала прави миграциони походи, когато обитанията му са язовири. Сред по-характерни миграции са пролетните навлизания в устията на нарастващите водоеми и корита на реките. Тогава пасажите от кефал се появяват по течението на реката. Това е свързано главно с инстинкта им за размножаване, отколкото с преследване на плячката. Като най-предпочитани места за речния кефал си остават близо отвесни, стръмни и спускащи се към бреговете такива. Там често те улавят малки жаби, мишки, рачета и рибки. По блата и мъртвици, както и в гьолове, кефала най-често обитава по притоците на различните водоема. Във всички случаи рибата харесва най-много дъна с чакъл и пясък по дъното и ловува прехраната си само в дневни условия. В летните дни ловът му започва рано сутрин и продължава късно вечер. Поради не конкретизиране в местообитанията, предпочитанията на лов и прехраната не може да се фиксират и точни тактики за риболова. Тя може да се ловува във всеки сезон.