Риболов на речен кефал

За захранка при риболов на речен кефал може да послужи мачкан хляб, примесен с глина и кюспе. Всъщност захранката, която служи и за скобар и мряна, може да привлече по-дребни или средно големи парчета кефал. За подхранка се ползва кюспе или варено жито, може и тесто. Както за останалия така и за смесения риболов на споменатите риби те са идеално решение.

В риболов на речен кефал трябва да се вземат под внимание и други два важни фактора, а те са сезонността и големината на риболова.

За малки и средни кефали, както казахме подлежат и се поддават на смесен тип хранене. Те приемат еднакво добре, както растителна, така и животинска стръв. За втората спомената, може да е трудно да се намира във всеки момент, най-често е за рибари живеещи по селата.

За едри парчета, улова трябва да е задължително съпътстван от животинска стръв Такива могат да са торни и бели червей направени и подадени на грозд. Черен дроб или пилешки черва, могат да свършат чудесна работа. В зимните дни, когато липсва избор на жива стръв опашки от рибета могат да заместят много от стръвта на кефала. За рано на пролет се ползват едри земни червеи. По-късно на пролет идва възможността да ловим речен кефал на стръв от насекоми, като майски бръмбар, търтеи и пчели, мравки, щурци, гъсеници, мухи. Белите, земни и торни червеи могат да служат винаги като допълнение за стръвта, а в летните дни залагаме на малки рибки като уклей, кротушка, лещанка, кубинка, щипок и други. Към менюто за риболов на речен кефал могат да се добавят и жаби, попови лъжички, скакалци, попово прасе и плодове и други. Наред с тях трябва да присъства и тесто, варено жито и млечна царевица.