Скобар

Риба скобар е известна и като бойник, алай или с латинско наименование Chondrostoma nasus.

Тази риба е една от малкото, който силно затвърждават тезата на рибарите, че истинско удоволствие доставя за улова не вкуса на месото, колкото самия риболов. Моментите, в които рибата може да надхитри или да се бори с противник, будят истинска наслада у всеки въдичар.

Скобара е една от култовите риби преследвани у нас поради множеството качества на умел и пъргав воден обитател. Скобара е риба, подходяща за спортен риболов и речен такъв. По отношение кулинарните му способности, той не е идеалното мезе за трапеза поради множеството костици, но това ни най-малко не губи проявявания към него интерес.

Скобара е от рода на семейство шарани. На размери достига 50 см в дължина и до килограм и половина тежест.

Обитава води с големи течения и бързей, където показва умелите плувни умения. Формата на тялото допринася за ловкостта му. Той е странично сплескан и се нарежда на трето място по майсторлък. Преди него са пъстървите – балканска и дъгова, а както всеки рибар знае те са най-добрите плувци. След възможностите на скобар да плува из бързей и течения се нарежда и респерът. Скобарът има едри люспи със сребрист цвят. Перката на гърба му е в опушен сив цвят, а плавниците му са оранжево-жълтеникави, без този на гърба. За да бъде разпознат скобара, е достатъчно само да се вгледаме в специфичната му уста. Тя се намира в долната част и далеч от острата муцунка. Освен, че последната е заострена, тя има форма на длето, с което рибата стърже водорасли по скали и камъни. Заради разположението на устата си и метода на прехрана на скобара е интересен. Той се извива в страни или отвесно нагоре, за да може да погълне храната си.

Интересно е дори, навика и тактиката на действие на скобара в определени ситуации, при които хората му приписват характерни за човека качества като нрав, каприз или коварство.