Такъми за речен кефал и кулинарни предимства

За риболов на речен кефал се ползва блесна. През пролетта и лятото, най-подходящи са малки въртящи се такива, с класически и удължени малко лъжички. Като казваме малки се взема в предвид и малки размери до 2, бели или жълти на цвят. С малък размер клатушки също може да се свърши работа, в неподвижни води. За риболов на спининг кефала сам се засича. При улов на блесна се усеща леко почукване, при което не е нужно засичане и усукване. Въртене и повдигане на пръта са достатъчни.

За риболов на булдо засичането става след поява на кръгче около мухите. Изкуствени мухи с номера на куки между 10 и 7 номер и в тъмни цветове са най-подходящи.

От кулинарните способности, речния кефал има страхотно месо. Лесно се чисти от люспи, падащи само при докосване. Месото на кефала е крехко, бяло и меко с леко сладникав вкус, без неприятни и тежки миризми, характерни за някои видове. В случаи, че рибата е живяла в течаща вода, то няма наличие на тинест или тревен привкус. Единствения неприятен момент при опитване вкуса на кефала, носят множеството плаващи костици, които се отстраняват с препържване. Парчетата с големина от 30 см са удобни за пържене разполовени през средата по дължина на гръбнака. За още по-едри кефали приготвянето е лесно нарязани на шайби. Приготвянето им на фурна също е удачен вариант. Вкуса на кефала е на ниво, а единствения недостатък са плаващите костици. Дори хайверът на речен кефал е идеален за трапезата приготвен по начин, както на останалите риби от семейство шарани.