Характеристиките на спортен риболов

Кои са нещата, които трябва да знаем, преди да тръгнем на спортен риболов и какво трябва да направим.

На първо място спортния риболов, организиран на държавен водоем, налага нуждата от риболовен билет. Такъв не е нужен, когато риболова се организира на частен водоем.

Спортен риболов най-често се прави, с цел удоволствие и забавление, а самият улов сам по себе си бива по количества и за собствена консумация.

Наред с това спортният риболов може да се характеризира с начин за отмора, почивка, да бъде поучителен и развлекателен. На него всеки желаещ може да се организира с приятели или колеги и да пита нови методи и техники за ловене на риба. Освен това в спортния риболов интерес представляват много видове риби, тяхната ловкост, умелост и борбеност. Тук се обръща внимание на такъми, захранка, стръв, примамка, блесна, воблери и т.н.

За спортен риболов е нужна въдица, която трябва да е съобразена с вида на ловена риба. Характерно за спортния риболов е, че техники за ловене с мрежи, винтери, кошове, тралове и други подобни не е разрешено.

Към оборудването за спортен риболов могат да се добавят: спининг – воблер, блесна, риболов на бомбарда, риболов с изкуствена муха, изкуствени примамки, риболов на булдо и пасивните техники за риболов на тежко и риболов на леко.

Независимо дали става дума за частен или държавен водоем, риболова се забранява в сезоните на размножаване на рибата. Информация за тези периоди може да получи всеки заинтересован, както на местата по водоемите, така и в публикации, включително в Държавен вестник.

Една специфика на спортния риболов е тактиката „хвани и пусни“ или наричана още catch and release.

В нея е типичен улова на някои вид риба, при което рибаря се снима с нея, след, което я пуска отново във водата. Този метод цели да се запази рибния ресурс на планетата, а и тръпката след време отново да бъде уловена рибата, която вече е наддала е много по-голяма.