Черна мряна

Риба черна мряна, позната още като балканска мряна и на латински, значеща Barbus meridionalis petenyi се смята за една от най-красивите риби.

Тя носи славата за красавицата обитателка на водоемите и в нейна чест са измислени не една приказки и легенди.

Като цяло рибата черна мряна притежава идеални извивки на тялото, вретеновидна форма и дребни, красиви и добре захванати люспи. Роднина е на шарана и се отнася към неговото семейство.

Черна мряна достига до 35 см дължина и тежи около 1 кг. Цвета й се определя от средата на живот и въпреки наименованието си има златиста покривка с дребни тъмни петънца. В случаи, че обитава каменисти дъна, то краската й може да прелива повече в сиво-сребриста. По гърба черна мряна е опушено сива, има жълтеникави плавници, които по време на размножителния период преливат в оранжево. Интересна при черна мряна е опашната перка, която е старателно прибрана към тялото. На гърба има мек и прав лъч, който я отличава от останалите си посестрими бяла, маришка и резовска мряна. Главата на мряната е източена назад и удължена. Устата й има здрава и месеста плътност с два чифта мустаци. Едните са разположени по ъглите, а другите се намират на върха на муцуната.

Рибата черна мряна живее и се движи в пасажи.

Кулинарните качества на черна мряна риба са невероятни, както и самата и външност. Като изключим трудното отстраняване на люспите, то месото е вкусно, крехко, без мирис и с лесно сваляне на костите, само с едно подръпване на гръбнака. Черна мряна се приготвя чудесно пържена или печена.